מהרשק (מוסתר חלקית‭,(‬ הטי באר (בין רות הקטין לזרובבל‭,(‬ אהק רייכמן (בין אלון לכרמל) זרובבל, יגאל אלון, משה כרמל, יצחק טבנקין, משה ארם, לא מזוהה. שורה שנייה (רשימה חלקית‭,(‬ מימין לשמאל: בני לשמאל: שמואל קרייזברג (מזכיר סניף תל־אביב‭,(‬ זאב צור, יצחק בן־אהרן עם בנו הצעיר ישעיהו‭,(‬ רות הקטין, יעקב הנהגת אחדות העבודה־פועלי ציון בהפגנת 1 במאי ‭1962)‬ או ‭(1963‬ ברחוב אלנבי בתל־אביב. שורה ראשונה, מימין