מצביעים, מועצת אחדות העבודה ־פועלי ציון, שנות השישים. שורה ראשונה, מימין לשמאל: לא מזוהה, עו"ד יצחק