אהרן רייכמן (שני מימין בשורה הראשונה‭.(‬ משמאל: יצחק טבנקין וצכיה לובטקין