הנהגת התנועה לאחדות העבודה, כנראה ב־‭.1945‬ יושבים, מימין לשמאל: אהרן ציזלינג, אברהם תרשיש, יצחק טבנקין, יוכבד בת רחל, יוסף בנקובר. עומדים, מימין לשמאל: דוד ליבשיץ, פייביש בנדורי, מנחם דורמן, ישראל אידלסון (בר־יהודה‭.(‬ חסרים ו חנה למדן, ברל רפטור