6. פרשת "קואליציית ניר"

בינואר 1959 נפטר יוסף שפרינצק , איש מפא"י , יו"ר הכנסת מאז ייסודה . אחה"ע הציעה לבחור בד"ר נחום ניר רפאלקס , איש אחה"ע , משפטן , פרלמנטר מנוסה ובעל מוניטין של איש הוגן , לתפקיד יו"ר הכנסת השלישית עד לגמר הקדנציה שלה 22 / 12 / 57 לעקור או לסתום ? מרץ . 1957 רבים היו משוכנעים 75 , ו ;• נו אלו פרץ בממשל עקב הנסיגה מעזה יסתיים בפירוק הקואליציה . אך לבסוף נמצאו התירוצים המתאימים ושרי אחדות העבידה ומכ '' ם לא התפטרו . מכאז אין נסוגים ינואר . 1958 ראש הממשלה מסכים לחדש א " הק אליציה בתנאי שמפלגות השמאל " יודו באשמתן" בגרימת המשבר .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית