4. השפעת אחה"ע על המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה

השנים שלאחר מבצע סיני עמדו בסימן פיתוח כלכלי מואץ בכל ענפי המשק ; התעסוקה הייתה מלאה , רמת החיים הכללית עלתה , יישובים חדשים הוקמו , נבנה המוביל הארצי , הורחבה רשת התחבורה והתקשורת ופותחה תעשייה בנגב , מפעלי שיכון גדולים חיסלו כמעט לגמרי את המעברות , הונהגו הסדרי רווחה ותנאי העבודה שופרו . אחה"ע ראתה שנים אלה כתקופה שבה צריכה ישראל להתאזר כלכלית וחברתית ברוח הקונסטרוקטיביזם הציוני סוציאליסטי כדי לקלוט את העולים שיהיו ' המיליון השלישי' של יהודים בישראל . הדרך הקפיטליסטית לא תצלח למשימה זו . במעשי הפיתוח הלכה הממשלה בדרך שנראתה לאחה"ע נכונה בעיקרה , אם כי היו הבדלי דגשים לא מבוטלים בינה לבין מפא"י . אחה"ע התברכה בהישגי הממשלה וראתה את עצמה כשותפה להם , אך לא היה בהם כדי להביא לשינויים המבניים והנורמטיביים שדרשה . למרות הפיתוח והצמיחה המואצים הפערים לא הצטמצמו , הגירעון במאזן המסחרי לא ירד והעצמאות הכלכלית לא התקרבה , ההתיישבות לא זינקה ולא נתכונן משטר חלוצי . אמנם קווי היסוד של הממשלה בכנסת השלישית היו לשביעות רצונה של אחה"ע , אבל הם לא הביאו את מפא"י לשנות את מדיניותה הכלכלית המעדיפה את...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית