2. דוקטרינת איזנהואר והתערבות המערב בלבנון ובירדן

בתחילת 1957 נוסחה ופורסמה באישור הקונגרס של ארה " ב" דוקטרינת איזנהואר , " לפיה רשאי נשיא ארה"ב להורות על התערבות צבאית בכל מדינה במזרח התיכון הרואה עצמה מאוימת על ידי הקומוניזם , אם מבחוץ ואם מבפנים , וממשלתה מזמינה את ארה"ב להתערב . שליח של איזנהואר הגיע לישראל במטרה להבטיח את תמיכתה בדוקטרינה . בן גוריון רצה שהשיחות עמו יסתכמו בהודעה משותפת של ישראל וארה"ב , אבל האמריקנים סירבו בגלל חששם מתגובת מדינות ערב והציעו שתי הודעות נפרדות , ישראלית ואמריקנית . בממשלה התנהל ויכוח על נוסח ההודעה הישראלית . מפ"ם ואחה"ע הציעו שבהודעה לא תובע תמיכה בדוקטרינה ולא תוזכר מגמת המאבק בקומוניזם העולמי . הנוסח שהתקבל כלל תמיכה כוללת בשלום וביחסי ידידות בין העמים , ביישוב סכסוכים בדרכי שלום , בשיתוף פעולה בינלאומי ופיתוח כלכלי וכן בשמירה על עצמאותן המדינית ושלמותן הטריטוריאלית של כל מדינות האזור . בנוסח ההודעה לא נכללה תמיכה מפורשת בדוקטרינה וכאנטי קומוניזם שביסודה . בכך תאם הנוסח הישראלי במידה רבה את תביעות אחה"ע ומפ"ם . הגורם לכך , כדברי בךגוריון בכנסת , היה האחריות הכלל יהודית של הממשלה , כלומר הדאגה ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית