פרק אחד־עשר אסטרטגיה במבחן: הישגים וכישלונות בתקופת הכנסת השלישית

הנהגת מפלגה היא במידה רבה אסירת האסטרטגיה של עצמה . אם תדבוק באסטרטגיה שגויה בגלל רצונה לשמור על היציבות בתוך המפלגה , היא מסתכנת באובדן האמינות בציבור החוץ מפלגתי ובכישלונות אלקטורליים . אם תשנה את האסטרטגיה , היא עלולה לערער את סמכותה בתוך המפלגה , לפחות בקרב מקצת החברים והפעילים , ולפגוע בסולידריות הפנימית ( דילדול התמריצים 2 הקולקטיביים . ( גם אחה"ע והנהגתה נקלעו לדילמה הזו . האסטרטגיה של אחה"ע הייתה כאמור , שותפות מפלגות הפועלים בממשלה על מנת לעצב את החברה ברוח הציונות הסוציאליסטית החלוצית , להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות בתחום מדיניות החוץ והביטחון וליצור מצע של שיתוף פעולה בין שלוש המפלגות שיקרב את איחוד תנועת הפועלים . כמפלגה רדיקלית בעלת תדמית של יושר ואמינות נוצרה לאחה"ע בעיה של יישוב תרמית זו עם הפשרות שכל מפלגה שבשלטון עושה , בעיקר אם היא שותף זוטר בקואליציה . לאחר הצלחתה הראשונית בבחירות לכנסת השלישית ובהרכבת הקואליציה , ניצבה אחה"ע מספר פעמים מול הדילמה שבין דבקות באסטרטגיית השיתוף לבין נאמנותה לעקרונותיה . בכנסת השלישית ניסתה אחה"ע לדבוק בשניהם . הניסיון לא הצליח . כאשר עמדה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית