6. דפוס השותפות המועדף

אחה"ע מתחה ביקורת קשה על מפא"י בהסתדרות על נסיגתה הערכית ודעיכת ה "שליחות המעמדית" שלה אל מול הסתערות הבורגנות המתעשרת ; היא ביקרה אותה על שהשלימה עם תהליכים שליליים בהתרחבות הפער , החלשת הסולידיות המעמדית וחדירת העבודה השכירה למשק הפועלי העצמי , על זניחת המעשה החינוכי הפועלי ועל שהעניקה לנושאי ערכים אנטי סוציאליסטיים להשפיע על הנוער , על פתיחת שערי ההסתדרות לפני מעסיקים קטנים בניגוד לעקרון היסוד אשר שולל אפשרות חברות בהסתדרות מכל מי שמנצל את עבודת וולתו , על ההימנעות ממאבקים מעמדיים עקביים ( חיסול שביתת "אתא , ( " על הריכוזיות הביורוקרטית ושליטת המנגנון על הפועלים למען האינטרס המפלגתי של מפא"י , על קיפוח מפלגות המיעוט בניהול ההסתדרות , על עריכת בחירות לא תקינות ושימוש באמצעי ההסתדרות למטרותיה של מפלגת הרוב , על ניהול "מלמעלה" של מדיניות השכר בלי שיתוף ועדי העובדים , על הניסיונות החוזרים ונשנים לנטרל את מנגנון תוספת היוקר , על היעדר שיתוף עובדים במשק המנהלי של ההסתדרות , למרות כל ההחלטות שהתקבלו בוועידות ומועצות ההסתדרות . אחה"ע תבעה מההסתדרות מאבק נמרץ לשיפור מצבם הכלכלי ומעמדם של עוב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית