5. בין אחה"ע למפ"ם

בכל תחומי הפעולה החשובים בהסתדרות היה דמיון רב , עד כדי זהות כמעט , בין עמדות אחה"ע לעמדות מפ"ם . פעמים רבות הגישו שתי המפלגות הצעות והסתייגויות משותפות בכינוסי הוועד הפועל , מועצת ההסתדרות ובוועידות . הצעות והסתייגויות אלה נידחו כמעט כולן דחייה אוטומטית בכוח הרוב של מפא"י . זירת המאבק העיקרית של אחה"ע ומפ"ם עם מפא"י הייתה במוסדות הרחבים של ההסתדרות — הוועד הפועל , המועצה והוועידה , בהם באו לידי ביטוי ציבורי עקרונות המפלגות והצעותיהן למדיניות שכר , שינויים בחוקה , חברת העובדים , וכר . הוועדה המרכזת דנה הרבה בענייני ביצוע שוטפים שבהם היו פחות חילוקי דעות . גם באיגודים המקצועיים שיתפו אחה"ע ומפ"ם פעולה ולעתים אף הופיעו ברשימה משותפת , כמו בבחירות למועצת עובדי חברת החשמל ובבחירות למועצת איגוד הימאים . בהסתדרות המהנדסים והטכנאים , לעומת זאת , שררה יריבות קשה ביניהן , בגלל השותפות שקיימה מפ"ם עם הציונים הכלליים בהסתדרות זו במסגרת סיעת "לקידום" האופוזיציונית . התנגדות אחה"ע נבעה מעצם השותפות של מפ"ם עם מפלגה בורגנית התומכת בפער בין אקדמאים לעובדי צווארון כחול ובגלל המכשול ששותפות כזו מציבה ב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית