2. האיגוד המקצועי, יחסי העבודה ומדיניות השכר

רישומה של אחה"ע על תחום האיגוד המקצועי היה ניכר . הייתה לה קבוצה גדולה וחזקה של פעילי איגוד מקצועי , עוד מימי סיעה , 'ב שהפועלים רחשו להם אמון . המחלקה לאיגוד מקצועי הוקמה מיד לאחר כינונה מחדש של אחה"ע כמפלגה עצמאית . היא נועדה להציע למפלגה מדיניות שכר ולקבוע את עמדותיה בכל הקשור ליחסי העבודה וההסתדרות . בפועל נקבעו המדיניות והעמדות בנושאים הללו על ידי הנציגות הבכירה של אחה"ע בהסתדרות והנציגים המרכזיים של אחה"ע באיגודים המקצועיים . המחלקה הקימה תאים ומועצות מקצועיים בסניפים , במקומות העבודה הגדולים ובאיגודים המקצועיים , וארגנה כנסי עובדים כדי לגייס תמיכה של פועלים במאבקי אחה"ע . עיקר תפקידם של התאים היה לסייע לחברי המפלגה ביחסיהם עם הנהלות מפעליהם ובמאבקים עם אנשי מפלגות אחרות . בתקופת בחירות באיגוד המקצועי הם היו נהפכים למרכזים ארגוניים של מערכת הבחירות . אנשי אחה"ע באיגודים המקצועיים , במועצות הפועלים ובמנגנון הוועד הפועל נאבקו בשנות החמישים והשישים המוקדמות בעיקר למען האינטרסים של העובדים בדרגות השכר הנמוכות , הלא קבועים והפחות מוגנים ולמען העלאת שכרם של פועלי הייצור . רבים בציבור ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית