1. המאבק לשמירת צביונה של ההסתדרות כתנועה חברתית

אחה"ע התנגדה למגמות התפרקות השיתוף וההתבדלות החברתית שהחלו להיות מורגשות בהסתדרות כבר בשנות החמישים המוקדמות . מפא"י לא אהדה מגמות אלה , אך הסתגלה אליהן ולא הייתה מוכנה להיאבק נגדן במלוא כוחה . אחה"ע שללה , כאמור , את התבדלות האקדמאים מעוברי הצווארון הכחול , שבאה לירי ביטוי בהכרזת שביתות למען הגדלת ההפרשיות בשכר וביצירת איגודים מקצועיים נפרדים . מפא"י התנגדה למגמות אלה בעיקר עקב חששה מפריצת מסגרות השכר , אך נטתה להתפשר עם האקדמאים על תביעות קונקרטיות ואף הקימה מחלקה לעובד האקדמאי בהסתדרות . אחה"ע התנגדה לתביעות הארגוניות של האקדמאים מסיבה עקרונית — היא ראתה בהם חלק בלתי נפרד מציבור העובדים כולו . אחה"ע ניסתה להקים רשימה משותפת של שלוש מפלגות הפועלים בהסתדרות המהנדסים כדי למנוע את התחזקות מגמות הפרישה מההסתדרות שהסתמנו בה אז . הניסיון לא עלה יפה ומפ"ם הצטרפה למהנדסים הציונים הכלליים והקימה עמם את סיעת " לקידום . " בפועל , אחרי תשלום מס שפתיים להפרשיות המתונה , הסתגלו מפא"י ואחה"ע ללחצים של ארגוני האקדמאים והשלימו עם הגדלת ההפרשיות 6 וההתבדלות הארגונית שלהם . לדעת אחה"ע , כל הפונקציות שה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית