3. מפלגת העבודה הערבית ("המפלגה האחות" של אחה"ע)

לקראת פילוג מפ"ם החלה אחה"ע לפעול בקרב הנוער הערבי בארגון קבוצות עבודה בקיבוצי הקבה"מ ומועדונים לנוער בכפרים ערבים . הוקמו גם קבוצות ללימוד תפירה של נערות . לאחר הפילוג הוקמה בה מחלקה ערבית עם שני פעילים שביקרו ביישובים הערביים וקשרו קשרים עם חוגים שונים . יגאל אלון , שהיה בעל קשרים ענפים במגזר הערבי בגליל ובמערכת הביטחון , ובר יהודה כשר הפנים , סייעו לאנשי אחה"ע להיכנס ליישובים ערביים שהיו תחת ממשל צבאי . סביב המפעל החינוכי הזה , שטיפל במאות בני נוער , התקבצו גם מבוגרים שלא נקלטו במסגרות פוליטיות אחרות ולא רצו להזדהות עם מק"י האנטי ציונית . בכמה קיבוצים של הקבה"מ היו חברים שקשרו קשרים עם כפרים ערביים שבשכנותם . פעולת אחה"ע בקרב חוגים אלה לא הייתה אידיאולוגית , אלא עזרה בפתרון בעיות כלכליות והשגת רשיונות תנועה . אחה"ע ארגנה גם חוג של מורים ערבים , שהיה מאגר של פעילים . בכמה מקיבוצי הקבה"מ היו מעין גרעינים של בני נוער וצעירים ערבים , מקורבים לאחה"ע או כאלה שרצו לקרבם . ניסיון זה לא האריך ימים . הקיבוצים לא העניקו לו עדיפות גבוהה ופה ושם היה גם חשש מפני מעורבות יתר של הצעירים הערבים עם ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית