1. אחה"ע ברשויות המקומיות

אחה"ע הופיעה פעמיים כמפלגה עצמאית בבחירות לרשויות המקומיות : ב 1955 ( יחד עם הבחירות לכנסת השלישית ) וב 1959 ( יחר עם הבחירות לכנסת הרביעית . ( בפעם הראשונה השיגה 56 נציגים , ב 16 עיריות ( ובכללן שלוש הערים הגדולות ) 1 וב 28 מועצות מקומיות . בפעם השנייה השיגה 54 נציגים . הנציגים בערים הוותיקות היו ותיקי סיעה . 'ב בערים החדשות , שרוב תושביהן היו עולים מארצות האיסלם היו נציגי אחה"ע אנשי תנועות הנוער של הקבה"מ באותן ארצות , או אנשי דור תש"ח שהתיישבו בהן . אחה"ע גרסה שבכל יישוב עירוני יש להקים קואליציה של שלוש מפלגות הפועלים באמצעות הסכם ארצי שימנע סטיות מצד סניפי המפלגות . גישת מפא"י הייתה לתת עדיפות לקואליציה עם אחה"ע ומפ"ם , אבל לאפשר גם שותפות עם מפלגות אחרות , פרט לחירות ומק"י , ולהשאיר לאנשי המקום את החופש לבחור . נציגי אחה"ע היו שותפים לקואליציות העירוניות ברוב הרשויות שבהן שלטה מפא"י ובחלקן אף קיבלו תפקיד של סגן ראש עיר ואחריות על תיק מרכזי . בכמה רשויות השאירה מפא"י את נציגי אחה"ע מחוץ לקואליציה , למרות ההסכמות המוקדמות . יחסיהם של נציגי אחה"ע עם ראשי הרשות ממפא"י הושפעו בעיקר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית