5. מגזרים שונים: צעירים, מושבים, אקדמאים, עצמאים, עולי מזרח אירופה

1 הצעירים באז וה"ע בקרב דור המדינה , מי שהתבגרו בשנות החמישים , לא הייתה לאחה"ע אותה הצלחה שהייתה לה בדור תש"ח . שכבת הצעירים שהגיעה לחברות ולפעילות באחה"ע הייתה קטנה , לא יותר מכמה מאות , והייתה מורכבת ברובה מיוצאי הקבה"מ , חניכי תנועות נוער ומסגרות חינוכיות אחרות שהיו קשורות עמו , וכן בנים של חברי אחה"ע ותיקים . אלקטורלית מדובר בפוטנציאל של כמה אלפים שלא כולו מומש . לנוער של שנות החמישים לא היו הקבה"מ ואחה"ע אותו מוקד הזדהות וגורם מעניק זהות ושייכות כבעבר . הפלמ"ח הוחלף על ידי צה"ל הממלכתי , החלוציות הייתה בנסיגה והמסר החברתי של אחה"ע לא דיבר אל רוב הצעירים , ואלה הלכו לאקדמיה או למנגנון הממשלתי . תנועות הנוער עדיין הורגשו ברחוב הישראלי , אבל השפעתן על תרבות הנוער כבר נחלשה . אחה"ע לא הייתה מודעת מספיק למצב זה וגם במחצית השנייה של שנות החמישים המשיכה לדבר אל 74 הצעירים באמצעות אנשי דור תש"ח ולהעביר מסרים שלא דיברו אליהם . הנהגת אחה"ע לא ראתה בצעירים שהצטרפו למפלגה גורם חשוב ולא טיפחה שכבת פעילים צעירה ועצמאית . היא קידמה מספר קטן של בני דור תש"ח עד לדרג של חברי מרכז ומזכירי סניפים . ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית