4. הנשים באחה"ע

לפעילות הנשים הייחודית היה משקל מועט באחה"ע . בכנסת הייתה רק נציגה אחת , רות הקטין , שעסקה בנושאים "נשיים" מובהקים — חינוך ורווחה . במוסדות אחה"ע היה תת ייצוג לנשים , בדרך כלל פחות מ , 20 % אם כי שיעור החברות והפעילות היה גבוה יותר . הקטין אף הגדירה פעם את אחה"ע כ"מפלגת גברים . " חברות אחה"ע השלימו ברובן הגדול עם מצב זה . מחלקת חברות הוקמה באחה"ע זמן לא רב אחרי פילוג מפ"ם , אך פעולתה נפסקה ב 1956 עם חזרת המרכזת הראשונה לקיבוצה . ב 1957 חודשה הפעולה , עם גיוסה של הטי באר מבית השיטה . היוזמה לחידוש המחלקה באה מכמה פעילות מרכזיות של אחה"ע . כוונתן הייתה שבכל סניף של אחה"ע יהיה תא של חברות , שיקיים פעילות מיוחדת לנשים בתחום הרעיוני ( חוגי לימוד , סמינרים וימי עיון ) ובנושאים שנחשבו לנחלתן המסורתית של הנשים : פעולות רווחה וסיוע לעולים ולאוכלוסיות נזקקות ( בעיקר נשים וילדים , ( עידוד נשים לצאת לעבודה , הגנה על נשים מפני ניצול במקומות עבודה לא מאורגנים , קידום שוויון האישה בתחומי העבודה , השכר והאישות ופעילות חברתית במסגרת הסניף . בתחומים אלה מילאה מחלקת החברות את רוב הציפיות של מקימותיה ....  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית