3. פועלי־ציון שמאל לשעבר

גם לאחר שנים ללא הבדלים גדולים באידיאולוגיה ובעמדות פוליטיות נשארו אנשי פוע-צ"שמאל לשעבר קבוצה מובחנת בסניפי אחה"ע ובפעילותה הארצית . אנשי פוע-צ"שמאל ראו בעצמם קבוצה איכותית , נושאי מורשתו הנאמנים של ברוכוב . מטרתם העיקרית הייתה להישרד פוליטית ולשמור על עצמם מפני היעלמות במסגרת הגדולה יותר . הנהגת פוע-צ"שמאל והפעילים שיצאו עמה ממפ"ם השתלבו בפעילות אחה"ע , במוסדותיה ובנציגויותיה השונות , אך תמיד גילו רגישות רבה למעמדם , קיומם הקבוצתי וייצוגם בכל אחד ממוסדות המפלגה ובפרסומי למרחב . כאשר היה נראה להם שקופחו , מחו בפני הנהגת המפלגה ובדרך כלל הצליחו להשיג את מבוקשם . אנשי פוע-צ"שמאל המשיכו להיפגש ביניהם שנים רבות , הן כדי לשמור על ייצוגם והן מסיבות חברתיות . הם היו מיוצגים בכל ועדה פרסונלית וההתייעצות עמם הייתה כקבוצה . תרומתם לכוחה הפוליטי של אחה"ע הייתה צנועה . היו להם הנהגה בעלת יוקרה , כמה מאות פעילים , אך רק כמה אלפי מצביעים ( כמנדט . ( לאחר מלחמת העולם ארגנו מחדש אנשי פוע-צ"שמאל את תנועתם בפולין ושאר ארצות מזרח אירופה והעלו את אנשיהם לארץ . חלק מהעולים הגיע לקיבוצי הקבה"מ . הרוב נקלט ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית