2. המזרחים באחה"ע

מתחילת דרכה שאפה אחה"ע להגיע אל אנשי עדות המזרח , ותיקים כעולים חדשים , כמגזר מקופח בחברה הישראלית , לייצג את האינטרסים שלהם ולקבל מהם קולות רבים . היא הציגה את עצמה בפניהם כמפלגה סוציאליסטית הנאבקת לשוויון ולמיזוג גלויות אמיתי , דואגת דאגת אמת לפועלים ולמעוטי ההכנסה , מפלגה שבתוכה לא קיימת בעיה עדתית . אחה"ע פעלה בקרב המזרחים בעיקר באמצעות חבריה ופעיליה ממוצא מזרחי שבאו משני מקורות : חניכי תנועות הנוער של הקבה"מ בארצות האיסלם ( עיראק , פרס , צפון אפריקה ) וילידי א"י חניכי הנוער העובד , ביניהם רבים ממוצא תימני , שבחלקם שירתו בפלמ"ח . חלקם פעלו גם במועצות הפועלים וברשויות המקומיות כנציגי אחה"ע . אפיק פעולה נוסף היה חינוך חברות נוער מזרחי , עולים וילידי הארץ , בקיבוצי הקבה"מ . ברובם הגדול הם לא נשארו בקיבוץ , אך תמכו באחה"ע והצביעו עבורה בבחירות וחלקם פעלו במסגרתה . עם הופעתה מחדש כמפלגה עצמאית זכתה אחה"ע לתמיכה ניכרת בקרב המזרחים . רבים מהם נמשכו אל השילוב של אקטיביזם ביטחוני ורדיקליזם חברתי . אחה"ע לא הייתה מזוהה אז עם ביורוקרטיה וקיפוח ויצרה תחושה של כוח חדש ורענן , שסיכוייו טובים בבח...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית