1. תמריצים והשתתפות במגזר העירוני הוותיק של אחה"ע בשנות החמישים

גם במגזר העירוני סיפקה אחה"ע לחבריה ופעיליה בעיקר תמריצים קולקטיביים : אידיאולוגיה , זהות פוליטית וסולידריות , אשר ניזונו מהזיקה לקבה"מ , ובמידה רבה גם מן הקשר , הישיר או העקיף , עם ההנהגה . תמריצים אלה התאימו למי שהיו בקבה"מ או התחנכו במסגרתו או שהיו קשורים אליו באופן כלשהו — ותיקי סיעה , 'ב עוזבי קיבוצים , חניכי תנועות הנוער של הקבה"מ בארץ ובחו"ל , חניכי חברות הנוער בקבה"מ שחזרו לעיר אחרי השירות הצבאי , אנשי פלמ"ח וחלק מדור תש"ח . סניפי המפלגה מילאו גם פונקציה של קיום קשרים חברתיים עבור חברי אחה"ע ופעיליה , שעל פי רוב היו בעלי רקע משותף והיכרות אישית רבת שנים . האווירה בסניפים הייתה בדרך כלל משפחתית והעניקה לנפגשים סיפוק אישי , אם כי , כאמור , 1 היו בסניפים גם מאבקים פנימיים וסכסוכים בין יחידים וקבוצות . גם המפגשים הלא פורמליים והלא נדירים , לפחות בערים הגדולות , עם המנהיגים הארציים רבי היוקרה נתנו תמריץ נכבד לחברים רבים לבוא לסניף . בשנות הארבעים ותחילת שנות החמישים היו הרוב המכריע של חברי אחה"ע העירונים עובדי צווארון כחול או עובדי צווארון לבן בדרג נמוך . עם הזמן הם הלכו והתבססו במש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית