2. הקיבוץ המאוחד כגוף פוליטי

בשנות קיומה של אחה"ע כמפלגה עצמאית היה הקבה"מ , בהגדרה , גוף פוליטי . לא הייתה בתוכו הפרדה בין המוסדות הפוליטיים למוסדות הקיבוציים , לא בדרג הקיבוץ היחיד ולא בדרג התנועה . הקיבוצים נחשבו לסניפי אחה"ע ובחרו צירים לוועידותיה . מוסדות הקבה — מ" מזכירות , מרכז , מועצה וועידה — דנו בנושאים פוליטיים וקיבלו החלטות פוליטיות . חברי הקבה"מ היו ברובם המכריע חברים באחה"ע ונתנו לה כ 859 & מקולותיהם בכל מערכות הבחירות ( ראו נספח א' לוח . ( 1 לקראת בחירות הייתה מזכירות הקבה"מ מכנסת מרכז או מועצה שבהם היו אנשי ההנהגה מציבים את המטרות הפוליטיות הקונקרטיות של אותה מערכת בחירות ומסבירים את משמעותה , במטרה לעורר את הקבה"מ לפעולה . מזכירות הקבה"מ הייתה מגישה הצעה לגיוס כוח אדם לבחירות . ההצעה הייתה מתקבלת בדרך כלל ולאחר מכן הייתה מוקמת ועדת בחירות או ועדת פעולה מרכזית במזכירות הקבה"מ שתפקידה היה להטיל מיכסות גיוס לבחירות על הקיבוצים , לארגן כנסים ופעולות הסברה בקבה"מ ולדאוג שבכל קיבוץ תוקם ותפעל ועדת פעולה מקומית . תפקידה של זו היה להבטיח את מרב הקולות של קיבוצה לאחה"ע , לאתר עבור מטות הבחירות של אחה"ע את...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית