1. הקיבוץ המאוחד בשנות החמישים: מצוקה והתלכדות

כמגשים העקבי ביותר של חזון אחדות העבודה ההיסטורית בנה הקבה"מ את עצמו בשנות השלושים והארבעים כדגם של "קהילת העובדים , " אשר כתנועה רבת עיסוקים ממלאת כמעט את כל תפקידיה החברתיים בכוחות עצמה , בראש ובראשונה למען ההגשמה הציונית סוציאליסטית . הקבה"מ עסק בחקלאות , תעשייה , מלאכה , דיג ימי , כיבוש עבודה בעיר וכיבוש עבודה במקומות בעלי חשיבות לאומית ( סדום , נהריים , ( התיישבות חדשה במקומות חיוניים מבחינה מדינית וביטחונית , קליטת עלייה , שליחות ביטחונית ( משטרה , פו"ש , הצבא הבריטי , פלמ , ( ח" שליחות ציבורית ופעולה חינוכית בתנועות נוער . בכל אחד מהתחומים הללו ניסה הקבה"מ לפתח דרך ייחודית ולתת לה את ההצדקה לאור תרומתה לתהליך הגדול של הגשמת הציונות . בתוכו פנימה היו לקבה"מ מוסדות מרכזיים , ארגונים כלכליים , מערכת פיננסית ( גביית מס , קרן הקבה , ( מ" פעילות סמינריונית עצמאית , פרסומים עצמאיים ( הוצאת ספרים , רבעון , שבועון , ( פעילות חינוכית עם משנה ייחודית המונחת ביסודה , תרבות דיבור ועשייה ומערכת סמלים ייחודית שיצרו יחד תרבות משנה מובחנת . הקבה"מ היה תנועה ריכוזית . התפיסה שהנחתה את מזכירות הקב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית