5. מפלגה חד־סיטרית

מנגנון הסניפים של אחה"ע לא היה מסוגל להוות מוקד כוח פוליטי עצמאי ברמה הארצית , בגלל התלות הרבה בהנהגה , ששלטה על רוב המשאבים — כסף , כוח אדם , יוקרה , קידום וכיו"ב . ריכוזיות אחה"ע לא יצרה בה אווירה של "פחד וחשבון , " אם כי היו מקרים שבהם ננקטו סנקציות נגד חברים . הייתה זו מפלגה קטנה ו"משפחתית , " שהתנהלה על פי רוב בדפוסים בלתי פורמליים , בין אנשים שהכירו זה את זה שנים רבות ורובם היו חניכי הקבה"מ באופן כזה או אחר . מצב זה איפשר להנהגה להפעיל על הפעילים והחברים השפעה אישית בלתי אמצעית לצורכי שיכנוע בנושאים פוליטיים , ארגוניים ופרסונליים . היותה של אחה"ע מפלגה ריכוזית , עם מנגנון ארגוני חלש יחסית הנשענת על ה"הילה" הכאריזמטית והמשאבים של הקבה"מ והנהגתו , העניק להנהגה בשנות החמישים מידה גדולה של אי תלות בחברי המפלגה ופעיליה . ההנהגה הייתה חופשית אז לבחור את האסטרטגיה שלה כדי להגשים את האידיאולוגיה במציאות הישראלית המשתנה . עם זאת היה במבנה זה גם חולשה גדולה . חולשתם של דרגי הביניים באחה"ע עשתה אותה למפלגה "חד סיטרית , " שבה כל הסוגיות החשובות " הורדו" "מלמעלה , " מן המרכז אל הפריפריה המפלג...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית