4. חולשה ארגונית

לאחר ההתארגנות הראשונית ( שלב ההתהוות ) שנעשתה במידה רבה בהתנדבות ובהתלהבות לפני הבחירות ב , 1955 נכנסה אחה"ע לשיגרת פעילות מפלגתית . תהליך המיסוד שלה היה חלקי ולקוי , הן בגלל מחסור במשאבים והן משום שההנהגה ורוב הפעילים לא החשיבו ביותר את התחום הארגוני . מזכירות הקבה"מ הקרישה את מרבית כוח האדם שעמד לרשותה לפעולה במסגרות התנועתיות ( ראו פרק ( 'ז והעיסוק המפלגתי לא עמד בראש סולם העדיפויות הממשי שלה . ההנהגה התמקדה בעיקר במישור הפוליטי וראתה את העיקר במאבקים על עמדות המפלגה בכנסת , בממשלה ובמידה מסוימת , לא מספיקה לדעת הפעילים , בהסברה לציבור הרחב . ההנחה , אולי הלא מודעת , הייתה כי הדרך החלוצית והדימוי של אחה"ע כמפלגה ישרת דרך ואיכפתית לגורל העם והמדינה יביאו המונים גדולים לתמוך בה ולארגון יש חלק משני בכך . הפעילים בסניפים ועובדי מרכז המפלגה ( עירוניים מקבלי שכר ומגויסים מהקבה"מ ) פעלו במישור הארגוני , אך לא ראו ברכה רבה בעמלם . הפעילות לצירוף חברים חדשים הביאה לתוצאות יפות בתחילת הדרך , אך מיצתה את מרבית הפוטנציאל שלה בתוך זמן קצר . למרות כל המאמצים , נשארה אחה"ע מפלגה קטנה . ביום הקוב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית