3. תחומי השליטה של ההנהגה

הנהגת אחה"ע שלטה על שלושה תחומים מרכזיים בחיי המפלגה : קביעת העמדות הפוליטיות וביטויין הציבורי ; הקידום הפוליטי — קביעת נציגי אחה"ע במוסדות הנבחרים ובמנגנונים של המדינה , ההסתדרות , הסוכנות היהודית ובמידה מסוימת גם הרשויות המקומיות ; קביעת מדיניות ההתקשרויות של אחה"ע במישור הארצי והמקומי . על הנעשה בתוך הסניפים הייתה להנהגה השפעה מוגבלת . 1 השליטה על העמדות הפוליטיות וביטויין בשנות החמישים הייתה אדוה"ע מפלגה כמעט הומוגנית מבחינה אידיאולוגית , ללא אופוזיציה פנימית או זרמים נבדלים . לכל היותר היו גוונים אידיאולוגיים וחילוקי דעות בענייני אסטרטגיה וטקטיקה פוליטית . לאנשי השורה השנייה של ההנהגה ולרוב המכריע של שכבת הפעילים היה אמון רב בשיקול הדעת הפוליטי של ההנהגה . רוב הדיונים במוסדות הרחבים של אחה "ע עד לוויכוח על המערך הזוגי עם מפא ( 1965-1964 ) י" נשאו אופי של רב שיח יותר מאשר ויכוחים פוליטיים של ממש . בדרך כלל לא נדרשו מההנהגה חשבון נפש או הודאה בשגיאות בפומבי , גם לא לאחר כישלונות של המפלגה . במקרים הלא רבים שבהם שררו חילוקי דעות רציניים לגבי צעד פוליטי כלשהו , בסופו של דבר דעת ההנהגה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית