פרק שישי אחדות העבודה במפלגה כאריזמטית: הנהגה דומיננטית וחולשה ארגונית

כבכל ארגון יש במפלגה חלוקת עבודה והיררכיה פנימית . הכוח והסמכות אינם מחולקים שווה בשווה בין חברי המפלגה גם כאשר מבנה הסמכויות הפורמלי הוא דמוקרטי ביותר . את מידת הכוח והסמכות במפלגה ניתן להעריך לפי מידת ההשפעה שיש לחבר על קבלת החלטות המפלגה בדרג המקומי או הארצי או בתחום מסוים . מידת ההשפעה נקבעת לפי מידת השליטה שיש לחבר המפלגה על משאבים חיוניים לתיפקודה השוטף ולהישגיה הפוליטיים : יכולת גיוס חברים ומצביעים , ניסוח מטרות ועיצוב אסטרטגיה , ניהול מגעים עם ארגונים אחרים תוך השגת מקסימום רווח למפלגה , מימון , כושר תימרון פנימי בין קבוצות שונות במפלגה , שליטה בכללי הפעולה של המפלגה ויכולת מניפולציה שלהם , שליטה על מידע פנימי וחיצוני ושליטה על מסלולי קידום . מידת הכוח של פרט או קבוצה 1 במפלגה יכולה להיקבע גם על פי יכולתם לגרום נזק למפלגה , או למנעו . בניתוח מבנה הכוח של מפלגה פוליטית אפשר להבחין במרכיבים אלה : שכבת החברים מן השורה , שבדרך כלל משפיעים מעט מאוד על קבלת ההחלטות ברמה הארצית ; שכבת הפעילים בעלי ההשפעה החלקית ; ההנהגה , שבידה מרב ההשפעה . שכבת הפעילים ניתנת לחלוקה לפעילים מתנדבים , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית