5. כינון הקואליציה בכנסת השלישית

תוצאות הבחירות לכנסת התקבלו באחה"ע בסיפוק רב . התוצאות יצרו בסיס לכינונה של קואליציה שבמרכזה שלוש מפלגות הפועלים , שקיבלו יחד 59 מנדטים . הציונים הכלליים ירדו מ 20 ל 13 מנדטים וחירות עלתה מ 8 מנדטים ל , 15 ככל הנראה על חשבון הצה"כ ומפא"י . בעלי בריתה האחרים של מפא"י , הפרוגרסיבים והפועל המזרחי ( מפלגה דתית פועלית ) עלו כל אחת במנדט . אחה"ע הביעה חרדה מעלייתה הניכרת של חירות , האשימה בכך את מפא"י ויצאה בקריאה להקים בהקדם 49 קואליציה פועלית . מאחר ששותפות עם הצה"כ לא באה בחשבון עבור אחה"ע ומפ"ם , הובילו יחסי הכוחות להקמת קואליציה של שלוש מפלגות הפועלים בתוספת הפרוגרסיבים והפועל המזרחי , בראשות בן גוריון . הצעות בן גוריון לקווי יסוד שהוגשו לאחה"ע באוגוסט 1955 נראו לה במידה רבה . רוב התיקונים שהגישה התקבלו ונכללו בנוסח הסופי שהגיש בךגוריון למפלגות המיועדות להרכיב את הממשלה . בקווי היסוד של הממשלה נאמר כי הממשלה תיכון על בסיס אחריות משותפת של כל חבריה וכל הסיעות המשתתפות בה . האחריות חלה על תכנית פעולה מוסכמת מראש ועל החלטות הממשלה . הממשלה תתרכז בהעלאת יהודים מארצות המצוקה , פיתוח המשק...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית