4. הצלחות בבחירות 1955 להסתדרות ולכנסת

במערכות הבחירות של 1955 לוועידת ההסתדרות השמינית ולכנסת השלישית פנתה אחה-ע"פוע ) צ" רשימה תו ) לכלל הציבור ההסתדרותי וגם לציבורים לא מוגדרים כמו בעלי מלאכה זעירים ונוער . על רקע השחיתות שזוהתה עם מפא "י , אי הפופולריות של הקואליציה מפא"י הצה"כ בקרב רבים מאנשי תנועת הפועלים וזיהויה של מפ"ם עם הקומוניזם הסובייטי האנטי ישראלי באותה עת , יצרה הופעתה המחודשת של אחה-ע"פוע"צ כמפלגה עצמאית — עם חבורת הנהגה מרשימה , המצרפת כאריזמה , שורשיות ישראלית , עבר ביטחוני מרשים , נאמנות לאידיאולוגיה , יכולת אישית , הגינות , נקיון כפיים ורעננות — עניין רב בציבור ודימוי של התחדשות ואפשרות לשינוי . הצירוף של אקטיביזם ביטחוני ורדיקליזם מעמדי סוציאליסטי דיבר אל צעירים ילידי הארץ ועולים חדשים כאחד . חברי pjy ופעילים עירוניים התגייסו למערכות הבחירות בתחושת שליחות . הם התקבלו באהדה בציבור והעבירו את המסר של אחה"ע והדימוי שלה במידה ניכרת של שיכנוע פנימי והצלחה . הקבה"מ גייס את תלמידי הסמינרים שלו ופעילים מהקיבוצים ולקראת הבחירות להסתדרות לא היה סניף ללא מזכיר וכמה פעילים . לקראת הבחירות לוועידת ההסתדרות השמינית (...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית