1. מפלגה ותיקה בחברה משתנה

1 החברה הישראלית בשנות החמישים . מורכבות ואי יציבות כמפלגה עצמאית נפגשה אחה"ע בסביבה חברתית חדשה , מורכבת יותר ויציבה פחות מזו שהייתה קיימת בתקופת היישוב . התמורות העיקריות היו : א . העלייה ההמונית , מחציתה ניצולי השואה מאירופה ומחציתה מארצות האיסלם , שהכפילה את מספר היהודים בישראל מ 650 אלף ל 1 . 3 מיליון בשנים . 1951-1948 העולים , ברובם המכריע , היו פליטים שלא עברו תהליך של סוציאליזציה אידיאולוגית ופוליטית . ב . כינונו של מוסד המדינה כארגון כוללני השולט על משאבי כוח אדם והון , משמש כיזם כלכלי וחברתי , בעל מונופול על תחום הביטחון ועל סמלי הריבונות הלאומית ובעל סמכות של כפייה בתחומים מרכזיים . ג . ראשית היווצרות הריבוד החדש — כניסת העולים החדשים , בעיקר המזרחים , לדרגות הנמוכות של התעסוקה וההכנסה ומעבר הדרגתי של מרבית הוותיקים במרוצת שנות החמישים 1 למעמד הבינוני החדש , לתפקידי מנהלים ומומחים . 2 לקבוצות הסוציו תרבותיות של ימי היישוב — ההתיישבות העובדת , ציבור הפועלים העירוני , הציבור המזרחי הוותיק , הדתיים לפלגיהם , הבורגנות הזעירה ( עצמאים קטנים ) והמעמד הבינוני הנמוך , והבורגנות ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית