פרק חמישי אסטרטגיה פוליטית והצלחות בבחירות 1955

כל מפלגה חייבת לתרגם או לעבד את מטרותיה הכלליות לאסטרטגיה פוליטית ישימה , שאם לא כן היא מאבדת את אמינותה בציבור הרחב ואף בקרב חבריה . משימה זו מוטלת על ההנהגה המספקת תמריצים קולקטיביים . הצלחת האסטרטגיה נזקפת לזכותה והכישלון לחובתה . כל אסטרטגיה מפלגתית צריכה לכלול סולם עדיפויות בהשגת המטרות וסימון הכוחות החברתיים והפוליטיים שאותם ניתן לגייס לתמיכה במפלגה ולהשגת המטרות . האסטרטגיה המפלגתית המסוימת היא תוצר פעולת הגומלין שבין מטרות המפלגה , אילוציה הפנימיים ( קבוצות כוח , עוצמתו או חולשתו של המנגנון המפלגתי , וכד ( ' והתנאים החיצוניים , החברתיים והפוליטיים . בפני הנהגת אחה"ע לא ניצבו אילוצים פנימיים בדמות קבוצות כוח חזקות שיכולות להכתיב לה מהלכים , או מנגנון חזק שבולם כל ניסיון לשינוי או התקדמות ( ראו פרק . ( 'ו האסטרטגיה הפוליטית של אחה-ע"פוע"צ הייתה צריכה , לפיכך , להתמודד קודם כל עם סביבתה החברתית והפוליטית . מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון יצאה לדרכה העצמאית עם ציפיות גבוהות למלא תפקיד מרכזי במערכת הפוליטית , כזרז ומוביל של כינון השותפות של מפלגות הפועלים בממשלה , ולהשפיע על החברה היש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית