5. למרחב

אחד מסמלי הזהות המובהקים של אחה"ע היה עיתונה היומי , למרחב . בתקופת קיומו ( 31 . 5 . 1971-6 . 12 . 1954 ) נחשב למרחב לעיתון טוב לפי קני המידה העיתונאיים המקובלים : פתוח לנושאים שונים שלא היו מקובלים בביטאוני מפלגות בעת ההיא ואובייקטיבי יחסית . העיתון החל להופיע עם ארבעה עמודים בימי חול ושמונה עד עשרה בערבי שבתות . עם הזמן נוספו לו שניים עד ארבעה עמודים בימי החול ובערבי שבת . בערבי חג היה העיתון רב עמודים ובהם חומר הקשור בחג עצמו ובביטויו בארץ בכלל ובתנועת ההתיישבות בפרט . עורכי למרחב ביקשו לתת לו צביון ארץ ישראלי , התיישבותי וצעיר יותר מהמקובל בעיתוני הבוקר האחרים . לשם כך נפתח בו מדור קבוע לידיעת ארץ ישראל , נופה והחי והצומח בה ( המדור "מרחבי ארצנו" של עזריה אלון , ( פורסמו רשימות על ארכיאולוגיה והובלטו נושאי פנים . לדוגמה : בגיליונו הראשון הביא למרחב ידיעה בעמוד הראשון תחת הכותרת "נביטה מלאה בשדות הארץ . " ללמרחב היו מקורות מידע טובים בקרב הנהגת אחה"ע וחוגים נוספים , בעיקר בענייני ביטחון ( עקב קשרים בצמרת צה . ( ל" עם זאת , לא נפקד בעיתון מקומן של כתבות על הנעשה בעולם ובמדינות ערב ,...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית