4. הנהגה רבת יוקרה ובני לוויתה

מאפיין בולט של אחה-ע"פוע"צ , שגם הביא רבים להזדהות עמה ולהצביע עבורה הייתה הנהגתה . בראשה עמד טבנקין , איש העלייה השנייה מאבות תנועת הפועלים וההתיישבות העובדת , שותפם ויריבם של ברל כצנלסון ובן גוריון , הוגה דעות ומורה דרך לרבים עשרות בשנים . בר יהודה ובן אהרון היו מזכירי מועצות פועלים , פעילים מרכזיים במפא"י לפני פילוגה וחברי כנסת בולטים בתקופת מפ"ם . גלילי , אלון וכרמל היו אישים בעלי עבר ביטחוני מפואר שהיווה כוח משיכה ניכר לדור תש"ח ולצעירים ממנו . אל העולים החדשים ממזרח אירופה דוברי יידיש פנתה אחה"ע באמצעות אנשי פוע"צ שמאל וצ . ס . אל הוותיקים והעולים מעדות המזרח פנתה אחה"ע באמצעות יוצאי התנועה החלוצית בארצות ערב וחניכי חברות הנוער של הקבה"מ . הדמות המרכזית בפעולת אחה"ע בקרב עדות המזרח באותה תקופה היה אברהם עבאס , איש התנועה החלוצית בסוריה שעלה ב 1929 והיה פעיל עוד בסיעה . 'ב לנשים , לעומת זאת , לא היה ייצוג רב בהנהגה ובחבר הפעילים המרכזיים של אחה"ע . חברת הכנסת היחידה של אחה"ע עד 1965 הייתה רות הקטין מעין חרוד , שעסקה בעיקר בתחומי הרווחה והחינוך . ההנהגה הבכירה של אחה"ע , שהייתה מו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית