3. "מיעוט עם פסיכולוגיה של רוב" — דימוי עצמי, סמלים וזיקות

1 מפלגה אחראית ומזעיקה אחה-ע"פוע"צ , בהשראת הקבה"מ , ראתה את עצמה כמפלגה בעלת אחריות כוללת לגורל המדינה , מפלגה המייצגת את כל מעמד הפועלים , ההתיישבות , הלוחמים והנוער והאינטליגנציה , ולא מגזר מוגדר בעל אינטרסים מסוימים משלו ; תנועת הגשמה ממשית בשירות המהפכה היהודית שאינה מחכה להגשמת שליחותה בעתיד ( כמפ"ם ) ולא חיה מן היד אל הפה ( כמפא , ( י" אלא חותרת להגשמה "בימינו אלה ; " מפלגה נטולת שקט , מדריכה ומתסיסה , בעלת חושים חדים היודעת לאבחן את המגמות ההיסטוריות ולהבחין בסכנות ובסיכויים לפני מפא"י ה"פראגמטית" ואף האופורטוניסטית , ומפ"ם ה"דוגמטית" השבויה בנוסחאות , ויותר מהן ; מפלגה שאינה נרתעת מאמירת האמת הקשה גם אם הדבר כרוך באובדן פופולריות ; מפלגה האומרת לציבור את האמת הקשה ותובעת ממנו מאמץ והקרבה , לא מחניפה לו ולא מנסה להיות פופולרית באמצעות הבטחת טובות הנאה וסיסמאות מושכות . בשנות החמישים חיתה אחה"ע בתחושה כי המציאות הקשה של בעיות פנים וחוץ חמורות ודוחקות תכריח את ישראל ללכת בדרך המשטר החלוצי , המשימתיות , הנכונות וההקרבה ; שתגבר ההכרה בעליונות הדרך החלוצית על זו הקפיטליסטית . דובריה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית