1. התארגנות מהירה והצלחות ראשונות

לאחר היציאה ממפ"ם נשארה אחה"ע באופוזיציה עם שלושה חברי כנסת בלבד , 1 בן אהרון , בר יהודה וארם , והחלה בהתארגנות ראשונית . הממשלה באותה עת הייתה מורכבת מקואליציה של מפא"י , הציונים הכלליים , הפרוגרסיבים והמפלגות הדתיות ; ראש הממשלה ושר החוץ היה שרת , לבון היה שר הביטחון ובן גוריון ישב בשדה בוקר , אם כי המשיך להיות מעורב בענייני המדינה ובעיקר בענייני הביטחון . אחה"ע האשימה את הממשלה שהיא מעדיפה בעלי ההון על פני עובדים , נותנת אפשרות להתעשרות קלה ומקפיאה את שכר הפועלים . בתחום החוץ והביטחון נחשב שרת למתון מדי בעיני אחה"ע , אפילו תבוסתני , ומתחשב יתר על המידה במערב שלא היה אז ידידותי לישראל . בתחום הדת והמדינה הואשמה הקואליציה בכניעה לתביעותיהן הכספיות והתחיקתיות של המפלגות הדתיות והחלת דינים דתיים על אוכלוסייה חילונית . מיד עם כינונה מחדש כמפלגה עצמאית עמדה אחה-ע"פוע"צ בפני הצורך להתכונן לבחירות שנועדו ל : 1955 לוועידת ההסתדרות השמינית ולכנסת השלישית . מטרתה הפוליטית הייתה להביא לאחר הבחירות לכינונה של קואליציה פועלית במקום הקואליציה של מפא"י עם מפלגות ימניות ודתיות . לאחה"ע היה חשוב גם ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית