14. לסיכום חלק ראשון

ניסיונותיהם של הנהגות מפא"י והשומר הצעיר לכפוף את אחדות העבודה למרותן לא הצליחו . להנהגה ולפעילים , וכן לרבים מחברי הקיבוץ המאוחד והעירונים של אחה"ע הייתה תודעה איתנה של ייחוד רעיוני וחברתי , של חלוץ היודע את הדרך הנכונה ומוביל בה את המחנה הציוני סוציאליסטי כולו . מכאן נבעו הרצון לקיים את העצמאות הרעיונית ועצמאות הפעולה של אחדות העבודה , כמעט בכל מחיר . תודעה ורצון אלה לא היו יכולים להתממש אלמלא נשענו על משאבים חיוניים חומריים , אנושיים ורוחניים : שליטה על עתודות גדולות של חלוצים במסגרת " החלוץ" בגולה ובארץ , הגשמה התיישבותית פורצת דרכים , נחשוניות בגילוי ומילוי משימות לאומיות ומעמדיות , הנהגה נועזת ומוכשרת , רדיקליזם מעמדי , תרומה גדולה , כמותית ואיכותית לבניית כוח המגן היהודי ולניהול המאבקים והמלחמות עם אויבים חיצוניים . במשפט אחד : אקטיביזם רב תחומי חברתי , מעמדי , לאומי וביטחוני . כמפלגה עצמאית , משוחררת מכבלי האופורטוניזם של מפא"י והדוגמטיות של מפ"ם , יכלה אחרות העבורה פועלי ציון לקוות כי בכוח כל אלה תצליח להוביל את המחנה הגדול ברוח ובדרך הנכונים . בתחילה נראה היה כי דרכה צולחת , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית