13. פילוג מפ"ם וספיחיו

עם הפסקת המו"מ בין החטיבות עמד הפילוג בפתח . הנהגת הקבה"מ ראתה בוויתור על ביטוי חופשי כניעה שמובילה לניוון ואובדן דרך . אנשיה לא האמינו עוד ברצון השוה"צ לקיים מפלגה מאוחדת על בסיס הסכמיות ושוויון ערך בין החטיבות . הם היו מוכנים לפילוג , אפילו אם יהיו "אבירות" ( מאות חברי קבה"מ שלא יצטרפו למפלגה המתחדשת ועשרות שישארו חברי מפ"ם , בהערכת בך אהרון . ( אם לא פילוג עכשיו , מאוחר יותר לא תהיה אפשרות . בישיבת מזכירות הקבה"מ אמר בן אהרון כי הבירורים במפ"ם נמשכים כבר חודשים ללא התקדמות ו"נמאס לנו . " אין עוד סיכוי להמשך קיומה של מפ"ם כמפלגה מאוחדת . בתחילת אוגוסט החל פילוג בפועל . העירונים בחטיבת אחה-ע"פוע"צ החלו להתארגן בסניפים נפרדים והחזית תיגברה את סניפי מפ"ם במגויסים מהקבה"א . יערי הציג אולטימטום בעניין למרחב והנהגת הקבה"מ הודיעה שלא תקבל אותו . טבנקין עור ביקש לחכות עד אחרי הוועידה המתוכננת של הקבה"מ שאמורה לקבוע הלכות בתחום הליכוד הרעיוני . עמדתו לא נראתה לאחרים בהנהגה . הם כבר לא היו מוכנים לחכות ולחצו להתארגנות ולחידוש הופעתו של למרחב . אסור לחכות עוד כי בקבה"מ יש פקפוקים לגבי יכולת התנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית