11. המחלוקות נמשכות

גם סילוק סנה ותומכיו ממפ"ם ומהקבה"א לא הביא להתקרבות של ממש בין אדוה"ע לשוה"צ , בתוך ומן קצר התחדשו הוויכוחים בין החטיבות בשאלות חברותם של ערבים במפ"ם , שלמות , p / t , 7 ההשתתפות בממשלה . יחסי החטיבות וחופש הביטוי בתוך מפ"ם . לדעת אחה"ע נשארו בחיית ובקבה"א תומכים של סנה שלא הלכו עמו והם ממשיכים להפיץ את דעותיהם בסניפים . חטיבת אחה"ע דרשה המשך המאבק נגד "שלוחות חטיבת סנה בתוך המפלגה , " ביטול הצנזורה בעל המשמר , ניטרולה של מק"י בתנועת השלום ובליגה לידידות עם ברה"מ ומאבק רעיוני נמרץ נגדה . ' אחה"ע גם חששה מההזרמה הניכרת של פעילים חדשים מהקבה"א לסניפים העירוניים , במקום אנשי סנה שפרשו או סולקו מתפקידיהם , שתהפוך את מפ"ם ל"מפלגת השוה . "צ" למרות הכוונות המוצהרות לא גייס הקבה"מ פעילים רבים 124 למפ"ם ולדיבורים על מאבק בתוך המפלגה לא היה כיסוי ארגוני . הוויכוח בין החטיבות היה רצוף האשמות הדדיות במעשים המובילים לפילוג . כל חטיבה הביעה את עמדותיה בלי להאמין ביכולתה לשכנע את החטיבה השנייה . אי האמון של הנהגת הקבה"מ ואחה"ע בכוונותיה של הנהגת חזית הליכוד לא פחת . ההערכה כלפי הנהגת החזית , ההבנה ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית