9. בתוככי החטיבות — המגמה לליכודו הרעיוני של הקיבוץ המאוחד, תחילת המאבק נגד תומכי סנה בקיבוץ הארצי

הקבה"מ , שהיה אז בעיצומו של הפילוג עם מפא "י , חש שהוא נמצא בתהליך של התפוררות רעיונית וארגונית , הן בגלל הנזק שגרם הפילוג והן בגלל הנטייה בכמה קיבוצים צעירים לעבר החזית במפ"ם . בעל המשמר , כאמור , שלט הקו של החזית . חברי הקבה"מ קוראים את העיתון וקיימת סכנה של דמורליזציה וסחף אידיאולוגי לכיוונו של סנה . בין אוקטובר 1951 לאוקטובר 1952 דנה מזכירות הקבה"מ פעמים רבות על מצבה של מפ"ם ומצב חטיבת אחה"ע במפלגה . המגמה הכללית שהתגבשה בדיונים הללו הייתה פעולה לליכודו הרעיוני של הקבה"מ סביב דרכו ההיסטורית — הקונסטרוקטיביזם החלוצי כדרך המלך להגשמת הציונות והסוציאליזם — מול הפרגמטיזם הפרו קפיטליסטי של מפא"י והשמאלנות המתגברת במפ"ם . לשם כך פיתחה מזכירות הקבה"מ מערכת 101 סמינריונית ענפה בניצוחו של טבנקין . לפי טבנקין , הקיבוץ הוא דרך של מלחמת מעמדות . לקבה"מ נחוצה שלמות רעיונית . יש לו עבר ודרך ועליהם אפשר לבנות אותה מחדש . איחוד עם הקבה"א אינו בא בחשבון , אליבא דטבנקין . השוה"צ רואה את הקיבוץ כצורת חיים לאליטה , כהמשך של תנועת הנוער ורואה את מרכז הכובד 102 במפלגה הפוליטית . זו לא דרכו של הקבה"מ . צ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית