7. הקיבוץ המאוחד נאבק על קיומו: עזיבת הקיבוצים החדשים והפילוג עם חברי מפא"י ב-1951

המאבקים הקשים של הקיבוץ המאוחד בשנים 1951-1949 לא היו עם חטיבת השוה"צ והחזית לליכוד במפ"ם אלא נגד שני איומים : האיום על המשך קיומם של רבים מקיבוציו , והאיום על שלמותו . האיום הראשון נבע ממחסור חמור בעתודה התיישבותית . השואה הכריתה את העתודה החלוצית הגדולה של הקבה"מ ושאר התנועות הקיבוציות באירופה . שרידי התנועות של הקבה"מ שהתקבצו ואורגנו מחדש במסגרות קיבוציות הקימו בשנים 1951-1946 שבעה קיבוצים ובכך מיצו את הפוטנציאל שלהם . בוגרי תנועות מארצות שלא נכבשו על ידי הנאצים הקימו גם הן באותן שנים שבעה קיבוצים במסגרת הקבה"מ , מהם שניים של יוצאי התנועה החלוצית בארצות ערב . הפוטנציאל להמשך תעבור הקבה"מ ממקורות אלה היה מוגבל אף הוא . חמישה קיבוצים נוספים שהוקמו באותן שנים היו פלוגות ותיקות של יוצאי התנועות מחו"ל שהתארגנו להתיישבות עוד לפני מלחמת העולם ושהו במקומות זמניים . שישה עשר קיבוצים היו של יוצאי תנועות הנוער הארץ ישראליות , רובם של הכשרות מגויסות בפלמ"ח . לאלה ניתן להוסיף עוד שלושה קיבוצים של הכשרות הפלמ"ח שעלו על הקרקע בשנים . 1949-1946 סה 38 כ" קיבוצים חדשים מ 1944 עד . 1951 זמן קצר לאחר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית