4. "לא יוכלו בלעדינו": מפ"ם כמפלגת אופוזיציה בשנים הראשונות למדינה

השנים הראשונות למדינה התאפיינו במצוקה כלכלית גדולה , מצב ביטחוני רעוע , בידוד מדיני ניכר , אוכלוסיית עולים גדולה במעברות ושיכונים זמניים ונסיגה גדולה של הציבור הוותיק מאתוס ומעשה ההגשמה החלוצית . למפא"י ובן גוריון היו כמה תשובות למצב : יבוא הון להקלת המצוקה ולראשית פיתוח משק יצרני , מערכת שירותים ובניית שיכונים ; הרחבת מנגנוני המדינה , הסוכנות היהודית וההסתדרות לשם ביצוע משימות הקליטה והפיתוח ; ויצירת אתוס חדש במקום האתוס החלוצי — הממלכתיות , שבן גוריון היה נושא דגלה העיקרי . הממלכתיות נוסח בן גוריון גרסה כי המדינה ומוסדותיה , בעיקר צה"ל , הם המייצגים את הכלל הלאומי , המממשים והמבטאים של הריבונות הלאומית ולא ארגונים ותנועות המייצגים מגזרים בעלי אינטרסים חלקיים . היחיד נתבע לחלוציות אישית , אך מעתה המדינה היא סוכן הפיתוח העיקרי , ולתנועות הוולונטריות יש מקום רק אם הן פועלות על פי הכוונת המדינה , קרי הממשלה . המדינה גם מקצה את המשאבים הדרושים למילוי המשימות ומקצה גם את התגמולים — כסף , כוח , יוקרה — הניתנים תמורת מילויין . בן גוריון העלה את הממלכתיות לשם ליכוד הקבוצות המפוררות לעם אחד , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית