3. הבחירות לכנסת הראשונה והישארות מפ"ם באופוזיציה

במערכת הבחירות לכנסת הראשונה הסתמכה מפ"ם על אחיזתה הניכרת בדור הצעיר שנבעה מהפופולריות של הפלמ"ח ומפקדיו , מהיותה מפלגת התיישבות והגנה מובהקת , שקיבוציה ואנשיה תרמו תרומה גדולה לבלימת האויב ולהשגת הניצחון במלחמת העצמאות , ועל היותה מפלגתם של לוחמי הגיטאות והפרטיזנים , מפלגה פועלית וסוציאליסטית רדיקלית . במצעה קראה מפ"ם לעלייה המונית ומשטר של קליטה , להתיישבות חלוצית נרחבת , להחזרת שלמות pxn בדרכי שלום , לאי הזדהות עם הגושים העולמיים ולהידוק יחסי הידידות עם ברית המועצות והכוחות הקשורים עמה , לקיום מדינה מתקדמת ודמוקרטית המקיימת חופש מאבק מקצועי ורמה גבוהה של ביטחון סוציאלי ורווחה לעובדים ולהמוני העם , לתיכנון כלכלי למטרות של צמיחה וקליטת עלייה , להלאמת ענפי היסוד של המשק , להנהגת חינוך חובה וחינם עד גיל 15 והשלמת השכלה לכל מי שלא זבו לה בבית הספר , להנהגת שוויון בין העדות ושוויון זכויות בין יהודים לערבים . להגשמת כל אלה נחוצה הגמוניה של מפלגות הפועלים בממשלה ורק ניצחון של מפ"ם בבחירות הוא ערובה מפני גלישת מפא"י לברית עם מפלגות הימין "הבורגני והקלריקאלי . " פרק מיוחד במצע הוקדש לרמותו של...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית