2. מפ"ם בממשלה הזמנית ובמלחמת העצמאות: מכוח מוביל לגורם משני

לקראת סיום המנדט הבריטי הוקמו מוסדות שלטון — מועצת העם ( פרלמנט זמני ) ומינהלת העם ( ממשלה לא פורמלית ) לפי יחסי הכוחות המפלגתיים ביישוב . עם תום המנדט ב 14 . 5 . 1948 הוכרז על הקמת מדינת ישראל ומינהלת העם הייתה לממשלה הזמנית של המדינה החדשה . מפ"ם השתתפה במינהלת העם ובממשלה הזמנית , כשותפה משנית . אנשי מפא"י החזיקו בתיקים החשובים ביותר.- ראשות הממשלה ומשרד הביטחון ( בן גוריון , ( משרד החוץ ( שרת , ( משרד האוצר ( קפלן . ( שני נציגי מפ"ם בממשלה הזמנית החזיקו בתיקי החקלאות ( ציזלינג , אחה"ע ) והבינוי ( בנטוב , השוה . ( צ" הצעתה של מפ"ם להקים חזית פועלית נדחתה על ידי בן גוריון ומפא"י . מפ"ם נשארה מחוץ למעגל הפנימי של עיצוב המדיניות בתחומים החיוניים וקופחה 5 בהצבת אנשיה לתפקידים במנגנון הממלכתי המתהווה . בתחום הצבאי היו פני הדברים שונים בתחילה . חברי מפ"ם , ברובם אנשי הקבה"מ , מילאו תפקידים בכירים ומכריעים בהגנה ובצה"ל במלחמת העצמאות . ישראל גלילי מנען היה ראש המפקדה הארצית של ההגנה עד מאי . 1948 יגאל אלון מגנוסר היה מפקד הפלמ"ח , פיקד על כמה מבצעים חשובים , והיה מפקד חזית ( פיקוד ) הדרום...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית