פרק שלישי תקוות ושבר בשמאל הציוני: הקמת מפ"ם ופילוגה (1954-1948)