8. לאחדות העבודה־פועלי ציון במאבק על עתידה המדיני של ארץ־ישראל

מאבק היישוב המאורגן וארגוני הפורשים נגד השלטון הבריטי יחד עם המאבק המדיני של ההסתדרות הציונית ופעולתה במערכות הממשל בארה"ב יצרו אהדה בציבור האמריקני ובממשל , ובכללו הנשיא טרומן , לתביעת העלייה של שארית הפליטה . קשייה המדיניים והכלכליים של בריטניה הביאו אותה לערב את ארה"ב בניסיונות לפתור את בעית א"י . בסוף 1945 יזמה הממשלה הבריטית הקמת ועדת חקירה אנגלו אמריקנית לבעיית א"י . בין דצמבר 1945 לאפריל 1946 בדקה הוועדה את טענות התנועה הציונית והיישוב נגר ממשלת המנדט והספר הלבן . התנועה לאחה"ע שללה את הוועדה , התנגדה להופעת נציגי היישוב והתנועה הציונית בפניה והחרימה את הוועדה . לדעתה הייתה הוועדה בעלת הרכב מערבי חד צדדי ותפקידה היה לשמש הסוואה למדיניות האנטי ציונית של ממשלת בריטניה . בעת עבודתה של הוועדה הדלדלו פעולות תנועת המרי . בסיכום עבודתה הציעה הוועדה נאמנות מטעם האו"ם באמצעות בריטניה על א"י כתחליף למנדט , ביטול ההגבלות על מכירת הקרקעות ומתן 100 אלף רשיונות ( סרטיפיקטים ) לעלייה מיידית של שארית הפליטה . לאחה-ע"פוע"צ קיבלה את המסקנות בשלילה וראתה בהן המשך מוסווה של הספר הלבן המגביל את העלי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית