7. מתחים ומאבקים פנימיים: היחס למאבק ולאיחוד השמאל

החולשה הארגונית נבעה מקושי בגיוס פעילים והשגת מימון , אך גם מאי הערכה מספקת של ההנהגה את הפעילות היום יומית של המפלגה למען חבריה ולמען ציבור הפועלים בכללותו . הנהגת אחה"ע התמקדה בעיקר בתחום המדיני ביטחוני — הימים היו ימי המאבק על גורלה המדיני של — י"א ולא העניקה תשומת לב מספקת לנושאי הפנים . בדיונים מדיניים במוסדות המפלגה שמו אנשי פוע-צ"שמאל לשעבר וחלק מאנשי סיעה ב' מתל אביב את הדגש על נושא האוריינטציה — הזיקה לברה"מ שנחשבה אז לכוח ההגמוני של המחר , ועל התנגדות לבריטניה כמעצמה אימפריאליסטית . האקטיביזם המדיני וההתנגדות לחלוקה לא היו עקרונות מרכזיים עבורם ( בערים אחרות היו פעילי התנועה לאחה"ע ברובם המכריע יוצאי הקבה"מ ונאמנים להנהגתו . ( מבחינתם החלוקה פסולה לא רק משום שהיא מצמצמת את מרחב ההגשמה של הציונות , אלא גם , ואולי בעיקר , מפני שבחלק הערבי של הארץ צפויים לקום בסיסי צבא בריטיים . תפיסת האוריינטציה על עצמנו נראתה להם לא ריאלית במערך החדש של הכוחות בעולם . השוה"צ השמאלי היה קרוב להם יותר מבן גוריון האקטיביסט . הם התנגדו להתקפות על השוה"צ בגלל עמדותיו המדיניות וביקשו לקרבו ולזרז בכך...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית