6. חולשה ארגונית

מודל ההתפתחות הארגונית של המפלגה מורכב משלושה שלבים : התהוות , מיסוד , בשלות . את המיסוד אפשר להגדיר בהיווצרות מערכת יציבה למדי של הגדרת סטטוסים ותפקידים , מטרות ואמצעים רצויים ומותרים . במפלגה מדובר , בין היתר , על נהלים קבועים של גיוס חברים ואוהדים , נהלים קבועים של קבלת החלטות פוליטיות ברמות שונות , נהלי קידום ( בחירה או מינוי , ( מבנה והרכב של מוסדות מחליטים ומבצעים וכו . ' בשלב ההתהוות המפלגה היא מערכת סולידרית החותרת למימוש המטרה המשותפת . האידיאולוגיה גלויה ומוצהרת . התמריצים הקולקטיביים הם הדומיננטיים וההשתתפות של החברים היא אינטנסיבית . שלב המיסוד בא כדי לשמר את הארגון הפוליטי ( ובכלל זה המסר הייחודי שלו , ( שאינו יכול להתקיים לאורך ימים ללא נהלי פעולה קבועים . בשלב הבשלות המפלגה היא מערכת של אינטרסים , שמטרתה הישרדות ואיזון בין האינטרסים השונים שבתוכה . מיסוד המפלגה מזוהה במידה רבה עם התבססותם של דרגי הביניים שבין ההנהגה לבין חברי המפלגה מן השורה . דרגים אלה יכולים להיות בנויים מביורוקרטיה ריכוזית או ממנהיגות חזקה של אזורים וסניפים . תהליך המיסוד של התנועה לאחה ) ע" והמפלגה ל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית