5. איחוד התנועה לאחדות העבודה עם פועלי ציון שמאל ב-1946

באפריל 1946 התאחדו התנועה לאחדות העבודה ופועלי ציון שמאל והקימו את המפלגה לאחדות העבודה פועלי ציון . את האיחוד הזה הציגו המתאחדים כשלב בדרך לאיחוד הכולל . מפלגת פוע-צ"שמאל בארץ ישראל הייתה מפלגה קטנה , עמ מנהיגות בעלת שיעור קומה אינטלקטואלי , אך ללא אחיזה ניכרת בציבור הפועלים היהודי ובהתיישבות העובדת . ב 1946 הייתה המפלגה מורכבת משני פלגים שהתפלגו והתאחדו ביניהם כמה פעמים , עקב מחלוקות אידיאולוגיות והבדלים תרבותיים ומנטאליים . הפלג הגדול יותר , בהנהגת יעקב זרובבל , משה ארם וד"ר נחום ניר רפאלקס , היה קשור עם מפלגת פוע-צ"שמאל בפולין , שמנתה בין שתי מלחמות העולם רבבות רבות של עמלים יהודים , ברובם בעלי מלאכה . הפלג הקטן יותר , ה"יצחקיסטים" ש"ע ) מנהיגם יצחקי , ( היה בעל אוריינטציה על הכוחות הפוליטיים הארץ ישראליים , בעיקר השוה"צ . האידיאולוגיה של פלג ארם ניר הייתה ציונית סוציאליסטית , אך בגירסה בורוכוביסטית אורתודוקסית שלא דגלה בקונסטרוקטיביזם אלא האמינה בעלייה המונית "סטיכית" של פרולטרים יהודים שיילחמו בארץ ישראל את מלחמת המעמדות המשחררת במסגרת המשק היהודי שייבנה על ידי הבורגנות . פלג ז...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית