4. מגעים ומאבקים עם מפא"י

עם הופעתה כמפלגה עצמאית נקלעה התנועה לאחה"ע למציאות מורכבת של מאבקים פוליטיים ואידיאולוגיים עם מפא"י . הנהגת מפא"י , כמרכיב המרכזי של ההנהגה הלאומית , חלשה על מרב הכוח הפוליטי , על הפעולה המדינית ועל חלוקת ההון הלאומי . מקורות הכוח של התנועה לאחה"ע היו מפעל ההתיישבות של הקבה"מ וכן האחיזה החזקה בנוער , באיגוד המקצועי ובמערכת הביטחונית . מצב זה , שבו אף אחד מן הכוחות הפוליטיים לא יכל לפעול להשגת מטרות הכלל ללא השני הכתיב שיתוף ביניהם בהסתדרות ובמוסדות הלאומיים , אבל תוך מאבקים קשים ובלתי פוסקים . . 1 שאלת האיחוד הכולל בעיה ראשונה במעלה עבור התנועה לאחה"ע הייתה להסביר לציבור ההסתדרותי מדוע דווקא הכוח שדגל בכלליות ובאחדות תנועת הפועלים הוא שגרם ישירות לפילוג . ההסבר היה כפול : ראשית , מפא"י הותקפה על היעדר דמוקרטיה בתוכה , על ניסיון לכפוף את הקבה"מ וסיעה ב' למשמעת מפלגתית נוקשה שהוטלה על ידי הרוב הפורמלי במפלגה . שנית , הפילוג הוצג כצער ראשון בדרך לכינון אחדות תנועת הפועלים על בסיס חדש — מפלגת מעמד שיהיו בה חופש דעות וחופש התאגדות ומשמעת פעולה ; מפלגה שמאפשרת אוטונומיה לזרמים חברתיים ורעיו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית