1. הופעה עצמאית ובחירות ראשונות

התנועה לאחדות העבודה הופיעה כמפלגה עצמאית כאשר הניצחון במלחמת העולם השנייה כבר נראה באופק . המפלגה החדשה נערכה מיד לחידוש המאבק על עלייה והתיישבות ועל עתידה המדיני של ארץ ישראל . הבחירה בשם "התנועה לאחדות העבודה" לא הייתה מקרית . במעשר ההופעה כמפלגה עצמאית , שהופנה " אל פועלי ארץ ישראל , " הציגה התנועה לאחה"ע את עצמה כנושאת הדגל של מורשת אחרות העבודה ההיסטורית , ככוח שבא לכונן מחדש את אחדותה הכוללת של תנועת הפועלים במסגרת כלל מעמדית פוליטית שתכלול זרמים רעיוניים וחברתיים שונים . המאבק הרעיוני לא ימנע שיתוף של אמת ביניהם בהגשמת הציונות הסוציאליסטית ובמאבק על עתיד ארץ ישראל . את מפא"י האשימה התנועה לאחה"ע בנסיגה ממורשתה של אדוה"ע ההיסטורית שאמרה העמדת הפועל כנושא ראשי של בניין החברה החדשה , בטיפוח שלטון המנגנון בהסתדרות ובאי שיתוף ההתיישבות , הפועלים והעולים בעיצוב המדיניות ואורח החיים ביישוב , בטשטוש והחלשת עצמאותה המעמדית של ההסתדרות , בהתעלמות מהבדלי הכנסה ומעמד ההולכים ונוצרים בין שכבות פועלים בתוך ההסתדרות , בשימוש כוזב בסיסמת האחדות ובניסיון לכפוף את כל חלקי מפא"י למרותה של 4 הנהגת...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית