5. הקמת סיעה ב', פילוג מפא"י והקמת התנועה לאחדות העבודה

בשנים , 1937-1936 שהיו שנות משבר כלכלי קשה ואבטלה חמורה , התגבשה בתל אביב קבוצה גדולה של פועלי בניין מובטלים בהנהגה מיליטנטית ורדיקלית , למאבק נגד הקבוצה השלטת במוסדות ההסתדרות וסניף מפא"י בעיר . במוקד המאבק עמדה התנהגותו של המשרד הקבלני ההסתדרותי לעבודות בניין בתל אביב . המשרד סירב לשתף את המובטלים שלא נמנו עם חבריו , או שלא היו מקורבים לראשיו , בעבודה שהשיג . הלל כהן , ראש המשרד הקבלני , היה קשור בברית פוליטית עם יוסף קיציס , "האיש החזק" במועצת פועלי תל אביב וזכה להגנתו . במציאות של האבטלה והמצוקה הקשים ששררה באותה עת יצרו האפליה בקבלת העבודה והחיפוי הפוליטי עליה התמרמרות עזה בקרב אלפי המובטלים . אלה נהגו להתגודד במרתף בית בתר , משכן מועצת הפועלים ולחכות ליום עבודה . ההתמרמרות הייתה גוברת ולעתים לא רחוקות אף הגיעה לביטויים אלימים . מזכיר המועצה דאז , יצחק בן אהרון , איש הקבה"מ , לא היה מסוגל להתגבר על הברית בין קיציס לכהן ולהביא לחלוקה צודקת של ימי העבודה . הנהגת הרוב במפא"י תמכה בקיצים ושותפיו , שכן הם העניקו לה תמיכה במאבקיה הפוליטיים במישור הארצי . בתגובה על תופעות אלה קמה עוד ק...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית