4. התחזקות האקטיביזם המדיני והביטחוני במחשבת הקבה"מ ופעילותו

משנת 1936 ואילך החל האקטיביזם המדיני ( התנגדות לחלוקה ) והביטחוני ( טיפוח כוח צבאי עצמאי ) לתפוס מקום גדל והולך במחשבתו ופעילותו של הקבה"מ . גרמו לכך פרוץ המרד הערבי ב 1936 שלווה בהתקפות רבות על קיבוצים , מושבים ודרכי תחבורה , הצעת החלוקה של ועדת פיל ב , 1937 הספר הלבן של ממשלת בריטניה שפורסם ב , 1939 שהגביל מאור את העלייה וסגר את הרוב הגדול של שטחי א"י בפני התיישבות ורכישת קרקעות , פרוץ מלחמת העולם בספטמבר , 1939 והסכנה שנשקפה ליישוב היהודי בא"י מצבאות גרמניה ואיטליה ותומכיהם במדינות ערב בשנים . 1942-1940 האקטיביזם החברתי לא נדחק לשוליים , אבל תשומת הלב הופנתה יותר לעבר תחומי המדיניות והביטחון . הקבה"מ דגל בפיתוח כוח צבאי עצמאי של היישוב היהודי , בגישה אופנסיבית נגד הכוחות הערביים ובמאבק מדיני ומעשי תקיף נגד ממשלת בריטניה על התכחשותה למחויבותה להגשמת הציונות . טבנקין ראה את המרד הערבי לא כביטוי של תנועה לאומית אותנטית אלא כמלחמה של הפאודליזם הערבי בחסות האימפריאליזם הבריטי נגד הציונות המתגשמת . בשנים 1939-1936 השתתפו חברי הקבה"מ וקיבוציו בהעלאת יישובים על הקרקע במסגרת מבצעי חומה ומ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית